Actueel

  API-services van Vicrea? we leggen het uit

  Wist u dat u gegevens ook in de vorm van een API kunt aanbieden? U kunt hiermee eenvoudig gegevens uitwisselen met uiteenlopende afnemers. Wellicht biedt dit ook uitkomst voor úw organisatie.

  Bekijk de opname van het webinar waarin wij uitleggen hoe het werkt, wat de voordelen zijn en waaruit de API service van Vicrea bestaat.

  Lees verder

  Wat neuron integratie voor ons betekent?

  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit:'Onze inspecteurs komen straks beter beslagen ten ijs.’

  De NVWA kiest voor efficiëntie en innovatie. Sinds een fusie in 2012 heeft de NVWA te maken met klantgegevens van de drie diensten waaruit de autoriteit is voortgekomen. Eén centraal punt inrichten als ‘single point of truth’ voor klantgegevens is dan ook een logisch stap.’.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Vicrea Business en Informatiearchitecten

  Vicrea biedt een breed scala aan specialisten, die zowel vanaf locatie bij de klant werken als op kantoor van Vicrea. Zij kunnen voor korte of langere tijd worden ingezet.

  Onze medewerkers brengen gespecialiseerde kennis in op het terrein van geografische informatie in het algemeen en (Open) GIS in het bijzonder, maar ook van .Net, JAVA, FME, databeheer en databasemanagement. Vicrea detacheert zo'n 25 specialisten.

  Business consultants

  Onze business consultants zijn vaak betrokken bij de visieontwikkeling en strategieformulering met betrekking tot organisatiebrede geografische informatievoorziening. Vanuit hun brede ervaring adviseren zij over het nut en de noodzaak van GIS in specifieke klantsituaties. Hierbij hebben zij een onafhankelijke positie ten opzichte van producten en leveranciers. 

   

  informatieanalisten

  Onze  informatieanalisten zijn verantwoordelijk voor het vertalen van business requirements naar een toekomst vaste Geo-ICT infrastructuur. Hierbij wordt de informatiebehoefte gedetailleerd vastgesteld en afgestemd op de beschikbare informatie binnen bedrijfsprocessen. Tevens wordt  voor een inzichtelijke informatiestructuur gezorgd en de afstemming met de architectuur bewaakt. Eisen en wensen worden vastgelegd in een requirementsdocument en/of een functioneel ontwerp.

  Architecten

  Onze architecten slaan de brug tussen de primaire processen bij de klant en de almaar complexer wordende ICT wereld. Zij vertalen wensen naar concrete oplossingen. Hierbij worden heldere analyses gemaakt, complexe processen en systeemlandschappen vereenvoudigd. Oplossingen worden gepresenteerd in de taal van de klant.

  Technische consultants

  Onze technische consultants zijn veelal vanuit een specifieke technische discipline actief, als technisch adviseur, ontwikkelaar of beheerder. Het betreft hier gekwalificeerde specialisten op het gebied van (Open) GIS, .Net, JAVA, FME, databeheer en -conversies en database-management. Zij programmeren en beheren geografische systemen en voeren complexe analyses en conversies uit.

  Geo-ICT projectmanagers

  Tenslotte zijn onze Geo-ICT projectmanagers verantwoordelijk voor het managen van de geografische projecten van onze klanten. Zij sturen hun team aan en coachen hun projectmedewerkers vanuit een ruime ervaring en deskundigheid. Deze projectleiders zijn minimaal PRINCE2® gecertificeerd en zijn inhoudelijk deskundig op het gebied van GIS, geografische toepassingen en de werkprocessen van onze klanten.