Neuron Geometrie Training (werkplekbegeleiding)

Beheren van alle locatiegebonden gegevens in uw basisregistraties is realiteit. Met de opleiding Neuron–Geometrie leert u alle mogelijkheden van Neuron om geografische objecten slim en in samenhang te bewerken, wijzigen en vervangen. Na deze training bent u niet meer afhankelijk van andere CAD of GIS oplossingen maar heeft u ook grip op geo-objecten in de Neuron omgeving.

Tijdens de ééndaagse werkplekondersteuning is het onderdeel geometrie een aanvulling op de registratieve taken van de basisregistratie. Maar Neuron Registratie biedt meer. De software voorzien van uitgebreide CAD en GIS functies voldoet prima voor de algemene geometrie werkzaamheden. Nog te vaak wordt er voorbereid of uitgeweken naar applicaties zoals Bentley MicroStation, AutoDesk AutoCad of Grontmij DGdialog. Ook Neuron biedt deze mogelijkheid wat in deze training speciaal de aandacht krijgt.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

  • Wat is geometrie, objecttypen en relatie tot de basisregistraties
  • Werken met verschillende lagen
  • Werken met CAD en GIS functies
  • Verbeteren van geleverde of bestaande geometrie
  • Combineren of uitsplitsen van geometrie
  • Construeren van objecten aan de hand van een bouwtekening, meting, veldwerk of vergunning
  • Verschillen en overeenkomsten in gebruik van CAD functies tussen MicroStation en AutoCad
  • Exporteren geometrie

Door de deelname aan de training Neuron Geometrie ben je vertrouwd met het wijzigen, muteren,
opschonen en construeren van alle voorkomende objecten in de basisregistraties. Denk hierbij aan
voorlopige geometrie voor de BAG, Bulkopvoer Panden, openbareruimte vastleggen, BGT objecten
construeren, beperkingen vastleggen, WOZ objecten vormen o.b.v. percelen, etc. Nog te vaak zijn
de geometrie processen in organisaties onderbelicht en complex. Met de deelname aan
Neuron Geometrie krijg je inzicht in de mogelijkheden waardoor de algemene kennis van geometrie
verhoogd. Hierdoor kunnen afspraken over geometrie in een organisatie of met externe leveranciers
beter gestroomlijnd en benut worden. Afwegingen wat gemuteerd wordt en met welke hulpmiddelen
is hierdoor beter te beoordelen.

Voor wie?

Gebruikers en beheerders Neuron Stelsel Registratie
Geo-medewerkers
Functioneel beheerders Neuron
Informatieadviseurs

Locatie

Uw locatie

Prijs

€ 1.575,- excl. btw

Sharon van Pluuren

HR Officer

E hr@vicrea.nl