oplossingen die maximaal gebruik maken
van de kracht van geo-informatie

Als geen ander weten wij dat IT een middel is om prachtige resultaten te bereiken. De grote kracht van Vicrea is dat wij, vanuit onze visie en ervaring, creatieve ideeën omzetten in innovatieve en werkbare oplossingen. Dit doen wij voor de gehele publieke sector: overheid en semi-overheid. Graag werken wij met u samen om nog meer mooie oplossingen te bedenken.

Verbetering van datakwaliteit en data-integratie zorgt voor betere dienstverlening en interne organisatie

Hollands Kroon werkt toe naar een transaparante en open organisatie. Zo'n organisatieprincipe vereist een feilloze informatievoorziening. De gemeente stelt daarom hoge eisen aan haar informatie, deze moet volledig, juist, betrouwbaar en beschikbaar zijn. De directie besloot daarom om onder architectuur en standaarden te gaan werken. 

Anja van der Horst, directeur bedrijfsvoering Gemeente Hollands Kroon:

Door de keuze voor standaarden gaat de ICT voor de organisatie werken in plaats van de organisatie voor de ICT. 

Lees verder

Veilig recreëren in Nederland door slimme dataintegratie

Vicrea ontwikkelde voor het Interprovinciaal Overleg: 

  • De website www.zwemwater.nl waar het publiek  op een makkelijke manier de waterinformatie kan opzoeken o.a. door gebruik van de kaartfunctie.
  • Het zwemwaterregister: Een database  waar waterbeheerders op eenvoudige en uniforme wijze hun meetgegevens kunnen invoeren en beheren en rapportages kunnen genereren.

Mathijs Ransijn, Interprovinciaal Overleg (IPO):

'Dit vergde van Vicrea de nodige visie en creativiteit, zeker op het gebied van data-integratie en -transformatie.'

Lees verder

overlast op een efficiënte wijze te bestrijden met de overlastmonitor

Tot een paar jaar geleden werden gegevens over criminaliteit en overlast door de politie en de Gemeente Haarlem apart geregistreerd. De gemeente en de politie wilden de overlastmeldingen gecombineerd in kaart brengen en op kaart tonen om de overlast op een efficiënte wijze te bestrijden. Vicrea ontwikkelde in samenwerking met de gemeente en de politie de Overlastmonitor.

Sacha Ellerbeck, Gemeente Haarlem:  

'Voorheen gingen we wel eens af op één melding, nu zien we direct verbanden.'

Lees verder

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zal nóg efficienter toezien

Vicrea's Neuron Integratie Platform wordt ingezet voor een dynamisch klantenbestand bij de NVWA. Een dynamisch klantenbestand is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat erom wat je ermee kunt’ geeft Willem Jongkind van NVWA aan. ‘We willen de werkprocessen van onze medewerkers zo efficiënt mogelijk laten verlopen’. 

Ger van der Lee, NVWA: 

Door actuele geo-informatie zal de NVWA nog sneller kunnen schakelen.'

Lees verder

Digitaal statusformulier inkomen zorgt voor kostenbesparing Gemeente Nijmegen

Voor het project 'Digitale Statusformulier Inkomen' ontwikkelt Vicrea een digitaal Statusformulier volgens de wensen van de Gemeente Nijmegen.

Rob Remie, Gemeente Nijmegen

'In de backoffice is op termijn een efficiencybesparing te realiseren in Fte en een besparing in portikosten.'

Lees verder

Eenvoudig de WOZ-waarde van een pand opvragen met de woz-viewer

In opdracht van het Kadaster bouwde en implementeerde Vicrea de WOZ-viewer. Met de WOZ-viewer is het mogelijk om de WOZ-waarde van woningen te raadplegen in combinatie met de gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zodra de staatssecretaris de data vrijgeeft, en dat zal binnenkort zijn, kan de waarderingskamer van het Ministerie van Financiën deze direct beschikbaar stellen aan het publiek. Bij het (ver)kopen van een huis en bezwaar maken heeft iedereen gemakkelijk toegang tot actuele en correcte data.

Dit past binnen een overheidsbeleid dat streeft naar transparantie en open data.

De WOZ-viewer maakt gebruik van de services van PDOK en is helemaal open source. De applicatie voldoet uiteraard aan de webrichtlijnen en is in nauwe samenwerking met het Kadaster uitgevoerd.