Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

'Onze inspecteurs komen straks beter beslagen ten ijs.’

De NVWA kiest voor efficiëntie en innovatie. Sinds een fusie in 2012 heeft de NVWA te maken met klantgegevens van de drie diensten waaruit de autoriteit is voortgekomen. Eén centraal punt inrichten als ‘single point of truth’ voor klantgegevens is dan ook een logisch stap. Deze ambitie wordt vormgegeven binnen het project ‘Dynamisch Klanten Bestand (DKB)’.

Vicrea levert haar Neuron Integratie Platform om hier invulling aan te geven. Met een DKB hebben medewerkers altijd een inzicht in de actuele klantsituatie. De gegevens worden afgenomen uit de verschillende basis- en kernregistraties omdat daar de meest actuele en correcte gegevens bijgehouden worden. En gezien het feit dat een groot deel van deze gegevens ook geografische (ruimtelijke) data bevat, dient het DKB ook vanuit geografisch perspectief inzicht in de klantsituatie te kunnen bieden. Neuron BRK

Efficiënt werken

‘Een dynamisch klantenbestand is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat erom wat je ermee kunt’ geeft Willem Jongkind van NVWA aan . ‘We willen de werkprocessen van onze medewerkers zo efficiënt mogelijk laten verlopen’. Het Neuron Integratie Platform maakt gebruik van een Enterprise Service Bus welke maximaal voorziet in de behoefte om alle gegevens direct en op maat (zowel inhoud als vorm) aan onze gebruikers beschikbaar te stellen’.Ger van der Lee van de NVWA ziet al diverse toepassingsmogelijkheden voor de toekomst.

‘Minder fysieke inspecties maar gerichte inspecties op basis van globale indicatoren, en kunnen focussen op zaken die het meest van belang zijn. Innovatie? Absoluut, het biedt namelijk tal van mogelijkheden om efficiënter te functioneren.’

De toekomst met geo-informatie

‘Wij zijn al gewend om mobiel te werken. Maar wanneer de informatievoorziening nog beter wordt en we actuele geo-informatie kunnen gebruiken om op mobiele devices gegevens sneller en gerichter aan te kunnen bieden zal de NVWA nog sneller kunnen schakelen. Denk bijvoorbeeld aan een crisissituatie met dierziektebestrijding in een bepaalde regio of wanneer we te maken hebben met gifwolken na een ongeluk. Het is cruciaal voor onze mensen om snel te handelen op basis van juiste informatie. Hoe sneller grip op een situatie, hoe sneller onder controle.’

Eigen medewerkers overtuigen met een handige app

Niet alle medewerkers beseffen nu al wat dit alles kan betekenen. Van de 2000 medewerkers beseft een klein aantal medewerkers hoe integratie van gegevens en het gebruik van geo-informatie voordeel kan opleveren. Het streven is dat in 2017 het gebruik van geo-informatie voor iedereen vanzelfsprekend is. Ambitieus, maar hier is over nagedacht. Binnen het innovatietraject ‘Blik op de toekomst’ zullen kwartiermakers de medewerkers beetje bij beetje overtuigen van de mogelijkheden door praktische toepassingen te introduceren. Denk bijvoorbeeld aan een app die het onze inspecteurs gemakkelijk maakt om, door het gebruik van geo- informatie, eenvoudig meldingen te doen op het gebied van dierenwelzijn of horecahygiëne.‘ 

Maar zo ver is het nu nog niet. De komende maanden zorgt Vicrea ervoor dat de basis wordt gelegd voor het aansluiten van allerlei innovatieve toepassingen. Een soepele implementatie van het Neuron Integratie Platform is daarom de belangrijke eerste prioriteit.