Jezelf blijven ontwikkelen bij Vicrea

Het is belangrijk vast te stellen dat werknemers de basis vormen van een organisatie. De inzet, het talent én het werkplezier waarmee zij hun prestaties leveren en het daarvan afgeleide succes behalen, bepaalt het succes van de organisatie. Iedere nieuwe Vicrea medewerker maakt tijdens de sollicitatieprocedure een Talenten Motivatie Analyse welke laat zien wat de drijfveren van de kandidaat zijn en hoe deze kunnen worden vertaald naar gedrag. Zo weet je ook precies welke competenties aanwezig zijn, makkelijk of moeilijk te ontwikkelen zijn. Dit geeft een beeld of je past op de functie waarop je solliciteert, of je binnen het team past en bij Vicrea. Daarnaast geeft het ons inzicht in hoe je ontwikkeling kan en moet verlopen.

Ieder jaar doorloopt iedere medewerker de HR cyclus, dit wil zeggen dat je samen met je teammanager een planningsgesprek hebt waarin je de doelen vaststelt voor het aankomend jaar, er een functioneringsgesprek is halverwege het jaar om te kijken of je goed op koers ligt om je doelen te halen en een beoordelingsgesprek aan het einde van het jaar, waarin je manager een oordeel geeft over je prestaties. Tussen deze formele gesprekken door heb je gedurende het jaar natuurlijk ook nog wat informele gespreksmomenten, naast de verschillende vormen van werk- en teamoverleg.

Wat we belangrijk vinden en ook willen onderstrepen, is dat je vooral zelf verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling. We hebben weinig met mensen die gaan zitten afwachten en niet (pro)actief met hun eigen ontwikkeling bezig zijn. En dan bedoelen we niet alleen de vakinhoudelijke ontwikkeling, maar zeker ook je persoonlijke ontwikkeling.