Co-creatie

Gebruikers van Neuron Stroomlijn en het Neuron Integratie Platform kunnen hier hun ideeën plaatsen. Het is daarnaast vooral de bedoeling om de ideeën te beoordelen. Zou u zo'n nieuwe tool, functionaliteit of module afnemen, heeft u hier echt behoefte aan of is het slechts een leuke suggestie. Wij vragen u om alleen positief te stemmen wannneer u echt geïnteresseerd bent.

Bij voldoende interesse stellen wij een Special Interest Group (SIG) samen. Wij gaan dan samen met u en andere geïnteresseerden het idee uitdiepen en uitwerken. Zo kunnen wij innoveren en datgene ontwikkelen waar u echt behoefte aan heeft. 

Heeft u nog geen wachtwoord? Vraag dit nu aan: binnendienstIenI@vicrea.nl