Actueel

  Productontwikkeling 2017 - 2018

  Het is prettig om te weten wat u mag verwachten als het gaat om productontwikkeling. Wanneer een nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd of wanneer het product wordt aangepast in relatie tot nieuwe wet- en regelgeving en standaarden. Wij stellen het productontwikkelbeleid 2017 - 2018, van visie tot en met concrete roadmap, voor u beschikbaar. Lees de beknopte versie online of download de versie inclusief roadmap vanaf de Self Servicedesk van Vicrea.

  Lees verder

  Productreleasedag NIP, kon u er niet bij zijn?

  Op 27 oktober vond de product releasedag NIP plaats. Kon u er niet bij zijn? De presentaties zijn te vinden op V-create: informatie over de nieuwe release en de presentatie van Waternet over hun visie omtrent service en dienstverlening en de rol van het NIP hierbij.

  Save the date: de volgende product releasedag NIP staat gepland op 30 maart 2017.
  Ga naar www.v-create.nl.

  Lees verder

  Enthousiaste BAG-gebruikers in Den Haag

  Op 26 september 2016 vond in Den Haag de officiële afsluiting van het project WKPB / BAG plaats. Het feestelijke moment werd voorafgegaan door een presentatie over de BAG en het project. Na de presentatie volgde een enthousiaste demo van de nieuwe applicatie, Neuron BAG. De gebruikers zijn zeer positief over het gebruik en de mogelijkheden.Tijdens de demo kwam duidelijk naar voren het enthousiasme vandaan komt.

  Lees verder

  Vanaf 1 januari 2017 levert Vicrea haar oplossingen volledig Multi Tenant

  Door nieuwe taken voor overheden, krimpende budgetten en de toenemende mate van gegevensuitwisseling met externe organisaties zoeken steeds meer overheden de oplossing in samenwerkingsverbanden. Vicrea zorgt er daarom voor dat vanaf 1 januari 2017 al haar registratie- integratie- en informatie-oplossingen volledig Multi Tenant zijn.

  Lees verder

  Feedback gevraagd ontwikkelingen Neuron Stroomlijn

  Recent hebben we met klanten gesproken over het gebruik van Stroomlijn en de wijze waarop deze wordt gebruikt binnen de organisatie. Deze gesprekken hebben tot een aantal inzichten geleid waarmee Vicrea stappen zet richting een vernieuwde raadpleegomgeving. De verbeterpunten staan op V-create. Wij nodigen alle gebruikers van Stroomlijn uit om aan te geven welke functionele en technische aspecten prioriteit hebben.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Neuron Informatie:
  uw vragen beantwoord!

  Juiste informatie is essentieel om te kunnen werken en goede beslissingen te nemen. Daarom worden hoge eisen gesteld aan de informatiehuishouding van organisaties. Medewerkers en bestuurders willen snel kunnen beschikken over volledige en betrouwbare informatie. Dat is het idee achter Neuron Informatie.

  Neuron Informatie is een suite met producten die werkt met de gegevens die een organisatie beheert. Data die al dan niet in het Neuron Gegevensmagazijn is opgenomen. Producten om met deze gegevens analyses en rapportages op te stellen, en dat device onafhankelijk kan met Neuron Informatie.

  E-formulieren bieden een uitkomst om het aantal fysieke contactmomenten met uw burgers te verlagen. Hierdoor bespaart u niet alleen kosten, maar verhoogt u bovendien de kwaliteit van dienstverlening voor uw organisatie.  Neuron Smartforms, onderdeel van Neuron E-dienstverlening maakt E-dienstverlening tot een succes. Lees hier de casus van Gemeente Nijmegen

  Binnen de verschillende processen van een overheidsinstelling is overzichtelijke en betrouwbare informatie van essentieel belang. Neuron Stroomlijn voorziet in deze behoefte. Het is een integrale gemeentelijke raadpleegomgeving voor medewerkers, managers en bestuurders. Met Neuron Stroomlijn worden alle benodigde data voor het dagelijkse werk via intuïtieve zoekingangen direct beschikbaar gesteld op de eigen werkplek, aan de balie of elders in de organisatie.

  Lees verder

  Op een mobile device data uit een basis- of kernregistratie meenemen naar buiten? Het is geen toekomstmuziek meer maar kan morgen operationeel zijn met de thema’s binnen Neuron Mobiel. Uiteraard ook nu administratie en geometrie in één applicatie.

  Lees verder

  Neuron Internet is speciaal ontwikkeld om gegevens die zijn opgeslagen in Vicrea’s Neuron Gegevensmagazijn integraal te kunnen ontsluiten via het internet: één loket voor alle vragen en antwoorden. Dit gebeurt op uniforme wijze waarbij administratieve en geografische data geïntegreerd worden gepresenteerd. Zo hoeft een burger niet telkens nieuwe websites aan te roepen om informatie van de gemeente te verkrijgen of om meldingen te doen.

  Lees verder

  Open data portaal

  Open data biedt de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie waarvoor geen beperkingen gelden te gebruiken. Daarmee stimuleert Open data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid.

  Het is zo geregeld met het Vicrea open data portaal! Razendsnel, lage kosten door open source gebruik en geheel, van advies tot en met beheer, ontzorgd.

  Lees verder

  Smart Maps

  Wilt u optimaal gebruik maken van data? Uzelf, uw medewerkers of uw klanten / burgers voorzien van de meest actuele, het liefst real-time informatie van een locatie of gebied? En wilt u daar nog een interactief element aan toevoegen om samenwerking mogelijk te maken?
  SmartMaps is uw oplossing. 

  Lees verder