Neuron WOZ- VRiS

Voor een soepel functionerende afdeling tegen lagere uitvoeringskosten en verhoging van de kwaliteit

NEURON WOZ & VRIS: EEN GEZAMENLIJK WOZ - EN BELASTINGSYSTEEM

Vicrea en Tog Nederland presenteren u een bewezen oplossing die het beste uit beide werelden met elkaar verenigt. Deze combinatie legt een koppeling tussen de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Kadaster. Hierdoor worden alleen de meest actuele gegevens gebruikt voor de WOZ-waardering. Gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden kunnen hierdoor taxatiefouten, vragen over de waardering en bezwaren tot een minimum beperken en kosten besparen.

Hoe werkt het

Vanuit de Neuron applicatie worden alle geregistreerde gegevens geïntegreerd gebruikt door VRiS. Belasting en taxatieapplicatie VRiS gebruikt hiermee de meest actuele informatie bij de processen waarderen, belastingen en invordering. Vanuit deze visie wordt de drie-eenheid steeds hechter met elkaar verbonden. De geregistreerde informatie is zonder tussenkomst van een datadistributiesysteem beschikbaar voor de processen.

Uw belastingmodule, uw werkwijze

Binnen de modules belastingen en invordering, worden de kohieren gedraaid en kunnen de aanslagen worden vervaardigd. Alle soorten belastingen, zowel object- als subjectgebonden, kunnen worden opgelegd vanuit de module belastingen. Binnen deze module stelt u zelf de te belastingen en invordering belastingsoorten in en koppelt u de tarieven. Tevens wordt hier het in-proces geregistreerd en kunt u dit proces zo inrichten dat dit naadloos aansluit op uw huidige werkwijze. De link met uw financieel systeem voor de status van de betalingen worden gelegd en zijn altijd up-to-date.


Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik

Door de volledige samenhang is alle informatie over een object/subject beschikbaar, bevraagbaar en raadpleegbaar. Hierbij wordt alle correspondentie die gestart wordt vanuit het systeem eveneens opgeslagen bij het desbetreffende object of subject. Letterlijk: eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van gegevens.


Optimale herwaardering?

Binnen VRiS kan de herwaardering op een aantal wijzen worden uitgevoerd (statistisch, modelmatig, onderbouwingen en individueel). De marktanalyse wordt uitgevoerd met behulp van de transacties en de actuele vraagprijzen. Daarbij wordt het optimalisatieproces per object vanuit steeds meer geautomatiseerde informatiebronnen gevoed. Vanzelfsprekend is alle objectinformatie beschikbaar en zijn door de BRK-leveringen de kadastrale relaties bekend. Hierdoor wordt de herwaardering optimaal uitgevoerd.


Werkproces inzichtelijk

De workflow binnen het systeem ondersteunt het procesmatig werken en zorgt voor de juiste afhandeling van elk gegeven binnen de processen. De workflow kan worden gecustomized, zodat deze aan uw binnengemeentelijke wensen voldoet. Door het vastleggen van de werkprocessen in de workflow heeft u direct inzicht in de voortgang binnen de processen en is de voortgang eenvoudig te monitoren. De querybox levert u snel de juiste informatie voor de managementrapportages.

Informatiebijeenkomsten WOZ-VRiS

Wilt u weten hoe het stelsel meerwaarde biedt voor het belastingproces? En wilt u weten hoe u met modern berichtenverkeer het belastingproces zo efficiënt mogelijk vormgeeft?

Vicrea en Tog Nederland nodigen u van harte uit informatiebijeenkomsten bij te wonen.Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij zien dat de combinatie Neuron WOZ en VRiS werkt! Naar de agenda

Neuron WOZ

Vicrea is al jaren de partner van overheden voor onder meer het aansluiten op de basisregistraties. Kenmerkend is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database en het creëren van samenhang en overzicht. Neuron WOZ is het alternatief voor het bijhouden van subjecten die essentieel zijn voor de wet WOZ. Neuron WOZ is het middelpunt tussen BAG, GBA, BRK en voedt processen zoals Waarderen, Heffen en Innen. En uiteraard mag er aangesloten worden op de LV WOZ.

Lees verder

Vastgoed Registratie en Informatie Systeem: VRiS

Tog Nederland beschikt over ruim 30 jaar praktijkervaring op het gebied van vastgoed, belastingen en taxaties. Dit hebben zij gecombineerd in een uniek, dynamisch en flexibel nieuw vastgoed, taxatie en belastingapplicatie genaamd VRiS (vastgoed registratie en informatie systeem).