STELSEL REGISTRATIE

Integraal beheer van basis- en kernregistraties voor verbetering van datakwaliteit, efficiënte samenwerking, kostenbesparing en optimale service en dienstverlening

Het Stelsel vraagt om één Stelsel applicatie

Als bronhouder heeft u de afgelopen jaren, één voor één, uw basis- en kernregistraties op orde gebracht. Maar is het niet tijd voor de volgende stap, die van het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel? Niet slechts koppelen van data maar daadwerkelijk gegevens integreren?

Door het combineren van administratieve en geometrische data creëert Vicrea overzicht. Bovendien zorgen wij er nu ook voor dat u alle basisregistraties met een geo-component kunt combineren, zodat het Stelsel als integraal, geordend geheel beheerd kan worden. Stelsel Registratie noemen we dat. Wel zo makkelijk!

HET STELSEL IN ÉÉN OOGOPSLAG

Eén user interface

Kruisverbanden automatisch gelegd

Werkende koppelingen

Aansluiting landelijke voorzieningen

Centrale plek actualisatie

De locatie als linking pin

Locatie als linking pin voor objectregistraties

Het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel levert met name voordeel op voor registraties waarin objecten worden beheerd. Objectregistraties zoals WOZ, BAG en BGT zijn direct met elkaar verbonden. Eén verandering in één van de registraties leidt direct tot gevolgen voor de andere. De constante verandering van de omgeving leidt tot dagelijkse mutaties. Om te blijven beschikken over actuele informatie dienen deze veranderingen tijdig en in samenhang te worden verwerkt. Het betreft zowel administratieve als geometrische data. Deze geometrische data is steeds meer de linking pin tussen de verschillende objecten.

DOWNLOAD VISIE STELSEL REGISTRATIE        DOWNLOAD PRODUCTFOLDER STELSEL REGISTRATIE

Geïntegreerde totaaloplossing

Stelsel Registratie bevat o.a. de objectgerelateerde Basis- en Kernregistraties: BAG, WKPB, BRK, WOZ en BGT. Kenmerkend voor de Neuron Registratiemodulen is dat administratieve en geografische gegevens in dezelfde database worden vastgelegd en een volledige ruimtelijke integratie tussen de verschillende registraties kent.
Met Stelsel Registratie biedt Vicrea gemeenten een geïntegreerde totaaloplossing als basis voor een adequate informatievoorziening.

Ervaringen uit de praktijk, klanten aan het woord

Een betere dienstverlening, gemeente Steenbergen praat daar niet over maar doet het gewoon

In gesprek met gemeente Steenbergen, koploper in Nederland op het gebied van integraal gegevensbeheer en een modern en efficient WOZ-belasting proces. Wethouder Marijke Vos en Linda van Gastel (WOZ-coördinator en BAG-beheerder) beschrijven hun visie.

Lees hier het hele artikel in het Vicrea magazine

Actueel

Wij hebben ruimte voor nieuwe collega's!

Dagelijks werken onze professionals aan uiteenlopende opdrachten om de wereld een beetje slimmer te maken. Doe jij met ons mee? We zoeken verschillende stagiairs en hebben vacatures voor de volgende functies:

Jr. Software ontwikkelaar JAVA / Jr. Software ontwikkelaar (.Net en/of C#) / Ervaren software ontwikkelaar / Jr. systeembeheerder

Lees verder

Vicrea ondertekent convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang

Vicrea heeft een convenant getekend waarin zij zich committeert aan de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG: het Standaard UitwisselingsFormaat Geografie. Deze standaard ondersteunt gemeenten om de bijhouding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang te kunnen organiseren.

Lees verder

BAG 2.0 informatiesessie

De wetswijziging BAG, wat heeft dat voor gevolgen? En wat voor gevolgen heeft het voor de aanpalende applicaties waarin BAG gegevens zitten?

Het is prettig om goed voorbereid te zijn. Tijdens de informatiesessie op donderdag 8 juni geven wij antwoord op deze vragen en blikken bij vooruit naar BAG 2.0. Alle Neuron BAG gebruikers én geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Lees verder

Lange straatnamen afkorten volgens NEN-normering

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vraagt aan de gemeenten om straatnamen, waarvoor in het verleden bij het afkorten de BOCO-norm is gehanteerd, af te korten met de NEN-norm. Gemeenten hebben hiervoor nog tot 8 april 2017 de tijd.
Bent u Neuron BAG-gebruiker en moeten er bij uw organisatie nog wijzigingen worden doorgevoerd? Wij helpen u graag verder.

Lees verder

Vicrea toont berichtenverkeer Neuron BGT en GBI op GBI-dag 2017

Donderdag 16 maart waren onze productspecialisten Kim van Winden en Roderick Duinker namens Vicrea aanwezig bij de GBI-dag in De Reehorst in Ede.

Aangezien Neuron Stelsel Registratie ook Geo-BOR-berichtenverkeer ondersteunt toonden zij, samen met Antea, het berichtenverkeer tussen Neuron BGT en GBI.

Lees verder

  Neuron BAG

  Registreer, beheer en communiceer alle gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 
  Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (circa 200 gemeenten). Met deze-oplossing  kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

  Lees verder

  Neuron WOZ

  Neuron WOZ is het alternatief voor het bijhouden van subjecten die essentieel zijn voor de wet WOZ. Neuron WOZ is het middelpunt tussen BAG, GBA, BRK en voedt processen zoals Waarderen, Heffen en Innen. En uiteraard mag er aangesloten worden op de LV WOZ.
   

  Lees verder

  Neuron BGT

  Neuron BGT is een geïntegreerde oplossing voor de opbouw, het beheer en de communicatie van IMBGT en IMGeo data.
  In Neuron BGT kunnen alle opdelende en inrichtende objecten worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan de relevante gegevensmodellen en is bij iedere bronhouder inpasbaar.

  Lees verder

  Neuron Inwinning

  Met Neuron Inwinning wordt de brug gelegd tussen de basisregistraties BAG en BGT enerzijds en de landmeter, civieltechnisch tekenaar en fotogrammeet anderszijds. Bestanden van allerlei verschillende formaten worden geautomatiseerd verwerkt en klaargezet voor een basisregistratie.

  Lees verder

  Neuron WKPB

  De Neuron Wkpb applicatie is een uiterst geschikte oplossing om aan de Wkpb -verplichtingen te voldoen. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten worden vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. 

   

  Lees verder

  Neuron BRK

  Neuron BRK bevat de unieke mogelijkheid om op basis van de kaart de nieuwe BRK-Leveringen van het Kadaster te verwerken, te raadplegen en beschikbaar te stellen aan andere afnemende systemen.

   

  Lees verder
  <?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

  David Bakker
  Productmanager
  T 06 - 150 31 508
  E d.bakker@vicrea.nl

  <?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

  Roderick Duinker
  Product specialist
  T 06 - 579 33 194
  E info@vicrea.nl

  Bel mij terug