STELSEL REGISTRATIE

Integraal beheer van basis- en kernregistraties voor verbetering van datakwaliteit, efficiënte samenwerking, kostenbesparing en optimale service en dienstverlening

Het Stelsel vraagt om één Stelsel applicatie

Als bronhouder heeft u de afgelopen jaren, één voor één, uw basis- en kernregistraties op orde gebracht. Maar is het niet tijd voor de volgende stap, die van het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel? Niet slechts koppelen van data maar daadwerkelijk gegevens integreren?

Door het combineren van administratieve en geometrische data creëert Vicrea overzicht. Bovendien zorgen wij er nu ook voor dat u alle basisregistraties met een geo-component kunt combineren, zodat het Stelsel als integraal, geordend geheel beheerd kan worden. Stelsel Registratie noemen we dat. Wel zo makkelijk!

HET STELSEL IN ÉÉN OOGOPSLAG

Eén user interface

Kruisverbanden automatisch gelegd

Werkende koppelingen

Aansluiting landelijke voorzieningen

Centrale plek actualisatie

De locatie als linking pin

Locatie als linking pin voor objectregistraties

Het aanbrengen van samenhang binnen het stelsel levert met name voordeel op voor registraties waarin objecten worden beheerd. Objectregistraties zoals WOZ, BAG en BGT zijn direct met elkaar verbonden. Eén verandering in één van de registraties leidt direct tot gevolgen voor de andere. De constante verandering van de omgeving leidt tot dagelijkse mutaties. Om te blijven beschikken over actuele informatie dienen deze veranderingen tijdig en in samenhang te worden verwerkt. Het betreft zowel administratieve als geometrische data. Deze geometrische data is steeds meer de linking pin tussen de verschillende objecten.

DOWNLOAD VISIE STELSEL REGISTRATIE       DOWNLOAD PRODUCTFOLDER STELSEL REGISTRATIE

Geïntegreerde totaaloplossing

Stelsel Registratie bevat o.a. de objectgerelateerde Basis- en Kernregistraties: BAG, WKPB, BRK, WOZ en BGT. Kenmerkend voor de Neuron Registratiemodulen is dat administratieve en geografische gegevens in dezelfde database worden vastgelegd en een volledige ruimtelijke integratie tussen de verschillende registraties kent.
Met Stelsel Registratie biedt Vicrea gemeenten een geïntegreerde totaaloplossing als basis voor een adequate informatievoorziening.

Ervaringen uit de praktijk, klanten aan het woord

Een betere dienstverlening, gemeente Steenbergen praat daar niet over maar doet het gewoon

In gesprek met gemeente Steenbergen, koploper in Nederland op het gebied van integraal gegevensbeheer en een modern en efficient WOZ-belasting proces. Wethouder Marijke Vos en Linda van Gastel (WOZ-coördinator en BAG-beheerder) beschrijven hun visie.

Lees hier het hele artikel in het Vicrea magazine

Actueel

Handig! Tool voor bulkmutatie gebruiksoppervlakte BAG (i.v.m. gewijzigde NEN 2580)

De NEN 2580-richtlijnen wijzigen. Gemeenten moeten van alle woningen de gebruiksoppervlakte registreren en controleren om woningen op basis van gebruiksoppervlakte te kunnen laten taxeren. Hieronder vallen ook de woningen die in eigendom zijn bij woningcorporaties. Zowel gemeenten als woningcorporaties zijn dus bezig met het grootschalig opnemen en controleren van gebruiksoppervlakten.

Lees verder

Succesvol WOZ-belasting project SED organisatie

Met trots delen we dat het project ‘WOZ-driehoek’ succesvol is afgerond.
De SED organisatie (gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) heeft succesvol Neuron Stelselregistratie als objectregistratie aangesloten op haar belastingsysteem. #NeuronWOZ #Succesvol! 

Lees verder

Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT

Ook gemeente Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarbij onder meer de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de oplossing werden geanalyseerd, kwam Vicrea als winnaar uit de bus. Gemeente Hilversum kiest ervoor om te werken met registratieproducten die zich bewezen hebben en gericht zijn op de toekomst.

Lees verder

Vicrea actief betrokken bij API BRK-bevragen

De 'Common ground' visie betreft onder meer het reduceren van heet aantal kopiën van gegevens. Er zijn verschillende projecten opgestart om deze visie concreet vorm te geven en organisaties te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Vicrea onderschrijft het 'Common ground'-principe en is daarom actief betrokken bij het project ' API op de basisregistratie Kadaster'.

Lees verder

Integrale koppeling Neuron BGT aan Greenpoint-BOR bij gemeente Baarn

In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar heeft Baarn niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van operationele koppeling van Vicrea’s BGT-applicatie aan een BOR-systeem.

Lees verder

  Neuron BAG

  Registreer, beheer en communiceer alle gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 
  Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (circa 200 gemeenten). Met deze-oplossing  kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

  Lees verder

  Neuron WOZ

  Neuron WOZ is het alternatief voor het bijhouden van subjecten die essentieel zijn voor de wet WOZ. Neuron WOZ is het middelpunt tussen BAG, GBA, BRK en voedt processen zoals Waarderen, Heffen en Innen. En uiteraard mag er aangesloten worden op de LV WOZ.
   

  Lees verder

  Neuron BGT

  Neuron BGT is een geïntegreerde oplossing voor de opbouw, het beheer en de communicatie van IMBGT en IMGeo data.
  In Neuron BGT kunnen alle opdelende en inrichtende objecten worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan de relevante gegevensmodellen en is bij iedere bronhouder inpasbaar.

  Lees verder

  Neuron Inwinning

  Met Neuron Inwinning wordt de brug gelegd tussen de basisregistraties BAG en BGT enerzijds en de landmeter, civieltechnisch tekenaar en fotogrammeet anderszijds. Bestanden van allerlei verschillende formaten worden geautomatiseerd verwerkt en klaargezet voor een basisregistratie.

  Lees verder

  Neuron WKPB

  De Neuron Wkpb applicatie is een uiterst geschikte oplossing om aan de Wkpb -verplichtingen te voldoen. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten worden vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. 

   

  Lees verder

  Neuron BRK

  Neuron BRK bevat de unieke mogelijkheid om op basis van de kaart de nieuwe BRK-Leveringen van het Kadaster te verwerken, te raadplegen en beschikbaar te stellen aan andere afnemende systemen.

   

  Lees verder
  <?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

  Roderick Duinker
  Product specialist
  T 06 - 579 33 194
  E info@vicrea.nl

  Bel mij terug