Roderick Duinker

Product specialist

T 06 - 579 33 194
E info@vicrea.nl

Neuron WkPB

Gemeenten hebben de plicht publiekrechtelijke beperkingen te registreren en derden te informeren over deze beperkingen. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. Neuron Wkpb oplossing neemt u hierbij veel werk uit handen. De Neuron Wkpb applicatie van Vicrea is voor gemeenten een uiterst geschikte oplossing om aan de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)-verplichtingen te voldoen. 

Beperkingen registreren en beschikbaar stellen

Met Neuron WKPB kunnen beperkingen op een gebruiksvriendelijke manier moeiteloos worden geregistreerd en beschikbaar worden gesteld aan het Kadaster en derden. In de applicatie zijn alle relevante juridische kaders opgenomen. Hieronder vallen de verschillende typen beperkingen, de grondslagen en het type besluit. Opleggende, beëindigende, verlengende en wijzigende besluiten worden in onderlinge samenhang geregistreerd, inclusief mogelijke mutaties naar aanleiding van bezwaar en beroep. 

Daarnaast is het mogelijk beperkingen te registeren die (nog) geen deel uitmaken van de vastgestelde beperkingen in het kader van de Wkpb. Deze beperkingen kunnen dan wel binnen de gemeentelijke administratie centraal worden geregistreerd, maar ze worden niet verzonden naar de LV. De software ondersteunt hiermee op optimale wijze de beperkingenregistratie.

 

 

 

Unieke punten van de WKPB:

  • Geïntegreerde opslag van alle Wkpb-gegevens
  • Inclusief uitgebreide tekenfunctionaliteit
  • Mogelijkheid tot scheiden van taken
  • Automatische controle op basis van contouren
  • Snel, betrouwbaar en overzichtelijk

Download de leaflet WKPB

Productbeschrijving Neuron WKPB