Actueel

  Vicrea behaalt als eerste de conformiteitstoets BAG 2.0!

  Dat houdt in dat de BAG-applicatie van Vicrea klaar is om te communiceren met de Landelijke Voorziening conform de nieuwe berichtenstandaard behorend bij BAG 2.0.
  Als dé BAG-leverancier van Nederland loopt Vicrea natuurlijk voorop. Met het behalen van deze mijlpaal heeft Vicrea een belangrijke stap gezet richting BAG 2.0.
   

  Lees verder

  Neuron BAG en Vris in productie bij gemeente Best

  In april van dit jaar koos de gemeente Best voor de combinatie VRiS (Tog Nederland) en Neuron (Vicrea) voor de uitvoering van de WOZ, Heffen, Innen en de BAG. Een slimme cloud-oplossing die nu in productie is en waar medewerkers naar volle tevredenheid mee werken. 

  Op 24 september jl. is met alle betrokken partijen het heugelijke feit gevierd dat de applicaties in productie zijn genomen en via Neuron is aangesloten op de Landelijke Voorzieningen. 

  Lees verder

  Vicrea ondertekent convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang

  Vicrea heeft een convenant getekend waarin zij zich committeert aan de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG: het Standaard UitwisselingsFormaat Geografie. Deze standaard ondersteunt gemeenten om de bijhouding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang te kunnen organiseren.

  Lees verder

  Aansluiting NIP op BAG Digilevering

  Als afnemer van basisregistraties kunt u gebruik maken van Digilevering. Digilevering is een voorziening die door Logius wordt gefaciliteerd om op een beveiligde manier via één kanaal je basisregistraties in huis te kunnen halen. Vicrea realiseert in het Neuron Integratie Platform de mogelijkheid voor afnemers om de interne organisatie aan te kunnen sluiten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen via Digilevering.

  Lees verder

  Actualisatie NRS samen met VGI-Support

  VGI-Support heeft in opdracht van de Gemeente Zwartewaterland en i.s.m. Vicrea, de BAG-panden in Neuron BAG geactualiseerd en gesynchroniseerd. In totaliteit zijn binnen 1 dag meer dan 13.500 BAG-panden via bulk-verwerking gecorrigeerd, inclusief aanpassing van de BAG gebruiksoppervlakte bij wijzigingen bij BAG-panden met Verblijfsobjecten. Resultaat: zowel in Neuron BAG- als Neuron BGT een  eenduidige en juiste actualiteit. Dit is de kracht van de Neuron Registratie Suite.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Neuron BAG

  Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (inmiddels circa 200 gemeenten). Met de BAG-oplossing van Vicrea kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

  Over de BAG

  De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor twee Nederlandse basisregistraties: de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR). Deze twee basisregistraties worden samengenomen in één term omdat er één wet is die gebruik en toepassing van die basisregistraties regelt en er één instelling is waar de gegevens beschikbaar zijn. Zowel de wet als het registratiesysteem wordt aangeduid met de afkorting BAG.De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangenomen. Deze wet regelt dat gemeenten in één geautomatiseerd systeem bijhouden:

  • pand (bouwkundige eenheid)
  • ligplaats (plek voor het permanent afmeren van een vaartuig)
  • standplaats
  • woonplaats
  • openbare ruimte(bedoeld is hier straat, plein enz.)
  • nummeraanduiding(huisnummer)
  • 'verblijfsobject' (eenheid van gebruik binnen pand(en).
  Bekijk video

  Standaard op maat BAG beheerapplicatie

  De applicatie is voor elke gemeente “standaard op maat” in te richten. Naast de verplichte RSGB-set zijn ook attributen te registreren die de gemeente zelf van belang vindt. Met deze eigenschap leent de applicatie zich uitstekend voor een centrale registratie van gebouwen en adressen, conform het idee van “eenmalig invoeren en meervoudig gebruiken”. Zo is het niet alleen mogelijk om alle gebouwde objecten uit het RSGB te registreren maar kunt u ook gebruik maken van de grote hoeveelheid extra attributen om bijvoorbeeld de CBS statistieken te ondersteunen.

   

  Één ruimtelijk database

  Een essentieel kenmerk van Neuron BAG is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database. Neuron BAG behandelt de geografische data op dezelfde wijze als de alfanumerieke data. Ingewikkelde en foutgevoelige koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld zijn verleden tijd. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden geëlimineerd en de operationele kosten worden aanzienlijk lager, terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid met sprongen vooruit gaat.

  Neuron BAG is voorzien van geavanceerde functies waarmee op eenvoudige wijze grote hoeveelheden gegevens opgevoerd of gemuteerd kunnen worden. In slechts een aantal seconden voert u een pand met tientallen verblijfsobjecten en nummeraanduidingen op of muteert u tientallen objecten in één handeling.

  Integriteitscontroles

  De grote hoeveelheid ingebouwde, en in eigen beheer uitbreidbare, werklijsten staan garant voor het voortdurend bewaken van de integriteit van het systeem. Ze bieden maximale ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van een audit. Tevens is het systeem uitgerust met uitgekiende zoek- en rapportagefuncties waarvan de resultaten rechtstreeks naar Excel uitgevoerd kunnen worden. Het maken van ingewikkelde bevragingen op databaseniveau is hiermee verleden tijd.

  Communicatie

  Neuron BAG communiceert probleemloos met verschillende gegevensdistributiesystemen en gebruikt daartoe gestandaardiseerde communicatie-protocollen (StUF 2.04 tot 3.10). Uiteraard sluit de module ook aan op de Landelijk Voorziening BAG. Naast deze generieke koppelingen zijn er specifieke koppelvlakken beschikbaar voor dg DIALOG, Corsa en Decos.

  Waarom Neuron BAG?

  De belangrijkste redenen van gemeenten om de Neuron BAG applicatie te gebruiken zijn:

  • Geïntegreerde opslag van gegevens
  • Volledige ondersteuning Processenhandboek 2013
  • Geavanceerde bulkfuncties
  • Communicatie middels open standaarden
  • Standaard uitgerust met geavanceerde werklijsten en rapportagefuncties
  • Bewezen technologie en functionaliteit

  Productontwikkeling Neuron BAG