Roderick Duinker

Product specialist

T 06 - 579 33 194
E info@vicrea.nl

Actueel

  Integrale koppeling Neuron BGT aan Greenpoint-BOR bij gemeente Baarn

  In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar heeft Baarn niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van operationele koppeling van Vicrea’s BGT-applicatie aan een BOR-systeem.

  Lees verder

  Planinformatie

  Vanaf Neuron Stelsel Registratie 18.1 is het mogelijk om binnen de module BGT planinformatie uit te wisselen in de BGT-keten. Het optionele deel van IMGeo biedt de mogelijkheid om planinformatie vast te leggen, omdat bij bronhouders de behoefte bestaat om op de kaart alvast te kunnen laten zien waar in de toekomst bepaalde objecten komen te liggen.
  Een handige functionaliteit!

  Lees verder

  Neuron BGT: automatisch berichtenverkeer in productie

  Begin januari heeft Gemeente Brummen als eerste BGT-bronhouder met Neuron BGT in hun productieomgeving mutatieberichten uitgewisseld met BRAVO. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Vicrea, omdat hiermee een juiste werking van Neuron BGT in combinatie met de Neuron BGT Connector in de praktijk bewezen is. Neuron BGT is sinds september 2017 door Geonovum gecertificeerd als BGT-software geschikt voor automatisch berichtenverkeer.

  Lees verder

  Automatisch berichtenverkeer BGT

  Bronhouders kunnen vanaf nu mutaties via automatisch berichtenverkeer doorvoeren, waarbij dat eerder handmatig moest.

  Het voordeel van automatisch berichtenverkeer is dat er efficiënter wordt gewerkt, minder fouten worden gemaakt en er met de meest actuele informatie wordt gewerkt.

  Lees verder

  Neuron BGT gecertificeerd

  Sinds maandag 18 september is Vicrea, op het onderdeel ‘automatisch’, BGT / IMGeo bronhouderssoftware gecertificeerd.De certificering toont aan dat Neuron BGT de functionaliteit bezit om BGT-informatie op de juiste manier uit te wisselen met de BGT-keten.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Neuron BGT

  De BGT is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN). In de BGT worden alle objecten van gemeenschappelijk belang die in het terrein aanwezig zijn vastgelegd en beschikbaar gesteld aan alle overheden. Een zeer nuttige uitbreiding is het Informatiemodel Grootschalige geografie (IMGeo).

  Neuron BGT biedt dan ook functionaliteit om alle objecten uit dit informatiemodel te beheren. Daarnaast kunnen ook eigen objecten worden gemaakt, zonder dat dit de bronobjecten in de BGT of IMGeo aantast. Ook kan er additionele informatie aan een object worden toegekend, waardoor er een volledige beheerkaart voor de openbare ruimte ontstaat.

  Blijf binnen de lijntjes kleuren

  De komst van de wettelijke verplichting biedt tevens een prachtige kans op een efficiënter beheerproces en een kwalitatief betere basiskaart. Neuron BGT kenmerkt zich door eenvoud en onderscheidt zich van vergelijkbare applicaties door de aanwezigheid van een volwaardige GIS-engine, afgestemd op de basisregistratie. Zo is het mogelijk om verschillende bronnen (bestanden, databases en OGC webservices) met elkaar te combineren, hier een topologisch netwerk van te genereren en vervolgens IMGeo objecten aan te maken.

  Neuron BGT is er op gericht u te ontzorgen in het beheer van de geo-objecten. De basisregistratie kent immers complexe regelgeving, die door de applicatie volledig geautomatiseerd voor u wordt uitgevoerd. De levensloop van elk object wordt afzonderlijk vastgelegd en bijgehouden. Zo is het ook mogelijk een object aan te wijzen als hoofdobject, waar gerelateerde objecten zowel geometrisch als administratief aan te koppelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal, met daaraan een verkeersbord, straatnaambord en camera. In de gebruikersinterface kunt u dit proces zelf sturen.

  Bekijk video

  Feilloze communicatie

  Neuron BGT communiceert feilloos met interne en externe systemen. Dankzij de ingebouwde Neuron Communicator is het mogelijk om GeoStUF-berichtenverkeer tussen Neuron BGT en de andere registraties (Beheer Openbare Ruimte, BAG, WOZ) automatisch en zonder problemen te laten verlopen.

  Unieke punten Neuron BGT:

  Typerend Neuron BGT

  • Automatisch berichtenverkeer (gecertificeerd)
  • Horizontaal berichtenverkeer met BAG o.b.v. StUF-Geo IMGeo (gecertificeerd)
  • Horizontaal berichtenverkeer met BOR o.b.v. StUF-Geo IMGeo (gecertificeerd)
  • Volledige integratie met BAG/WOZ/Inwinning in backoffice
  • Flexibele omgeving om IMGeo uit te breiden met plus- en beheerobjecten en –attributen
  • Registratie en uitwisseling van planinformatie (gecertificeerd)
  • Historie, koppelingen, filiaties en relaties van objecten worden opgeslagen
  • Gebruik van topologie bij bewerkingen
  • Geavanceerde bijsnijd- en inpasroutines
  • Mogelijkheid tot werken in projecten
  • Visualisaties conform Geonovum standaarden