Neuron WOZ

WOZ als onderdeel van het Stelsel. De juiste gegevens overzichtelijker, gemakkelijker en sneller.

De Basisregistratie WOZ is één van de dertien registraties die in het Stelsel van Basisregistraties is opgenomen. Met de introductie van de WOZ als basisregistratie is het stelsel compleet. De afdeling belasting kent een logische drie-eenheid in haar werkproces: registeren, waarderen, heffen / innen. Echter, met het volwassen worden van het stelsel, zien we dat registreren en beheren van de WOZ veelal niet meer als primaire taak van de belastingafdeling wordt gezien, maar onderdeel uitmaakt van het integraal beheer van het stelsel. 

De Neuron WOZ applicatie van Vicrea is een complete oplossing voor het registeren en bijhouden van de basisregistratie WOZ.
Het is één van de modulen van Stelsel Registratie, de slimme oplossing voor het integraal beheren van de basis - en kernregistraties. De applicatie is in co-creatie ontwikkeld met gemeenten. 

VERBINDEN VAN GEO-INFORMATIE EN ADMINISTRATIEVE DATA | AANSLUITING LANDELIJKE VOORZIENINGEN  WOZ  | UITWISSELING BINNENGEMEENTELIJK BERICHTENVERKEER - BRP - NHR - BRK - BAG -  | WOZ BERICHTENVERKEER

De Basisregistratie WOZ?
Een bredere functie van de WOZ-beheer applicatie

De essentie van een Basisregistratie is dat gegevens eenmaal en uniform worden vastgelegd om vervolgens gebruikt te (kunnen) worden in elk denkbaar werkproces. Zo is er inmiddels één Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG) die elk werkproces voedt met correcte BAG-gegevens. Binnenkort kunnen alle systemen gebruik maken van uniforme geo-data, zoals onder andere de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), uniforme persoonsgegevens (GBA) en uniforme bedrijfsgegevens (NHR).

De consequentie van de WOZ als Basisregistratie is dat de WOZ-data centraal worden beheerd en breed beschikbaar komen. De WOZ-beheerapplicatie krijgt daarmee een veel bredere functie dan in de oude drie-eenheid. In navolging van de BAG- en BGT-oplossing ontwierp Vicrea ook de WOZ-applicatie als zelfstandige tool waarmee alle WOZ-gegevens centraal beheerd kunnen worden en bovendien beschikbaar kunnen worden gesteld aan interne en externe afnemende systemen. Uiteraard wordt er optimaal gebruik gemaakt van het Stelsel van Basisregistraties aangezien Neuron WOZ onderdeel uitmaakt van Neuron Stelsel Registratie; de slimme, integrale oplossing voor het centraal beheren van basis- en kerngegevens.

Slim samenhang aanbrengen tussen objectregistraties

Vicrea weet dat een geïntegreerde vastgoed-objectregistratie resulteert in overzicht, datakwaliteit en efficientie. Het creëren van een optimale samenhang zorgt ervoor dat elk objectgegeven slechts één keer wordt vastgelegd in een specifieke registratie: (BAG óf WOZ óf BGT óf XYZ) en vervolgens binnen andere registraties kan worden gebruikt.

Dus als de WOZ-registratie een BAG-gegeven nodig heeft, wordt dat uit de BAG-registratie opgevraagd en niet óók in de WOZ-registratie opgeslagen.

Geo- informatie als verbindende factor

Al jaren helpt Vicrea overzicht te creëeren door geo als uitgangspunt te nemen. Ook voor Neuron WOZ is geo de grote integrator binnen de gehele vastgoedregistratie. Het gebruik van geo biedt daarbij nog specifieke WOZ-voordelen; zoals een geautomatiseerde perceel-objectkoppeling en het geautomatiseerd creëren van WOZ-objectgeometrieën.

                                                              

Actueel

Handig! Tool voor bulkmutatie gebruiksoppervlakte BAG (i.v.m. gewijzigde NEN 2580)

De NEN 2580-richtlijnen wijzigen. Gemeenten moeten van alle woningen de gebruiksoppervlakte registreren en controleren om woningen op basis van gebruiksoppervlakte te kunnen laten taxeren. Hieronder vallen ook de woningen die in eigendom zijn bij woningcorporaties. Zowel gemeenten als woningcorporaties zijn dus bezig met het grootschalig opnemen en controleren van gebruiksoppervlakten.

Lees verder

Succesvol WOZ-belasting project SED organisatie

Met trots delen we dat het project ‘WOZ-driehoek’ succesvol is afgerond.
De SED organisatie (gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) heeft succesvol Neuron Stelselregistratie als objectregistratie aangesloten op haar belastingsysteem. #NeuronWOZ #Succesvol! 

Lees verder

Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT

Ook gemeente Hilversum kiest voor Neuron BAG en Neuron BGT. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarbij onder meer de functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de oplossing werden geanalyseerd, kwam Vicrea als winnaar uit de bus. Gemeente Hilversum kiest ervoor om te werken met registratieproducten die zich bewezen hebben en gericht zijn op de toekomst.

Lees verder

Vicrea actief betrokken bij API BRK-bevragen

De 'Common ground' visie betreft onder meer het reduceren van heet aantal kopiën van gegevens. Er zijn verschillende projecten opgestart om deze visie concreet vorm te geven en organisaties te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Vicrea onderschrijft het 'Common ground'-principe en is daarom actief betrokken bij het project ' API op de basisregistratie Kadaster'.

Lees verder

Integrale koppeling Neuron BGT aan Greenpoint-BOR bij gemeente Baarn

In gemeente Baarn zijn de areaalgegevens van diverse beheerdisciplines opgenomen in Greenpoint-BOR en onlangs gekoppeld aan de BGT. Binnen een half jaar heeft Baarn niet alleen een integraal BOR-systeem opgezet, maar is ook het berichtenverkeer tussen Greenpoint-BOR en Neuron BGT van Vicrea gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van operationele koppeling van Vicrea’s BGT-applicatie aan een BOR-systeem.

Lees verder