Smart City Lift off Programme

Een doordachte aanpak met snel resultaat

Aan de slag in 7 stappen

Wij geloven en weten dat slimme oplossingen ook snel gerealiseerd kunnen worden. Er wordt veel gesproken over smart cities, wij kiezen ervoor om aan de slag te gaan. Maar ook projecten die zich richten op snelle resultaten vragen om een doordachte aanpak. Daarom introduceert Vicrea het 'Smart City Lift-off Programme': een praktische benadering om tot doordachte 'smart solutions' te komen.

Stap 1: Awareness

Het Smart City Lift-Off Program start met Awareness. Awareness staat voor de bewustwording dat uw organisatie gebaat is bij het op een andere manier aanpakken van uw uitdagingen en realiseren van uw ambities. De uitkomst van een Awareness workshop is een overzicht van vraagstukken waar uw organisatie mee te maken heeft. Het kenmerkende van vraagstukken rondom verstedelijking is dat de oorzaken van deze vraagstukken zich niet beperken tot uw organisatie. Wist u bijvoorbeeld dat de grootste filevorming, milieuverontreiniging en overlast van auto’s in de binnenstad wordt veroorzaakt door het ophalen van afval en bezorgen van pakketjes? Dat is zo’n probleem dat snijdt aan meerdere kanten: burgers ervaren overlast, bedrijven kunnen door file minder snel bezorgen en hebben hogere kosten en lagere inkomsten en overheden zijn verantwoordelijk om de milieunormen te handhaven. Zo’n probleem heeft dus meerdere stakeholders met ieder hun eigen belangen.

Stap 2 en 3: Analyse

De tweede stap van het lift-off program is er op gericht om andere stakeholders te identificeren die net als u worstelen met uitdagingen ten gevolge van dezelfde oorzaken.

De derde stap van het lift-off program staat voor het identificeren van het probleem. Verschillende stakeholders ervaren het probleem vaak anders. In deze fase verzamelen onze business consultants niet alleen meningen en visies (kwalitatief) maar onze data scientists analyseren ook de onderliggende data zodat alle organisaties beschikken over een nulmeting (kwantitatief).

Stap 4 en 5: Doelstelling en prototype

In de vierde stap wordt een visie op de toekomst gedefinieerd. Wat wilt u bereiken? Bijvoorbeeld 20% minder filevorming? Of 30% besparing? Deze visie wordt in de tijd uitgezet en SMART gemaakt zodat alle stakeholders weten wat ze kunnen verwachten. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt wat de gemeenschappelijke doelstellingen zijn en waar de individuele ambities liggen  zodat er een win-win situatie kan ontstaan.

In de vijfde stap gaan de partijen prototypen. De inzichten van stap drie in combinatie met de ambities van stap vier worden vertaald naar slimme toepassingen. Deze slimme toepassingen worden via ‘rapid-prototyping’ ontwikkeld zodat tegen minimale kosten kan worden aangetoond of de voorgestelde oplossing levensvatbaar is. In deze fase worden vaak meerdere prototypen onderzocht over meerdere thema’s. De ontwikkelsnelheid van dit prototypen is mogelijk dankzij het Smart Solutions Framework. 

Stap 6 en 7: Realisatie en continuering

Waar stap vijf gekenmerkt wordt door start-ups, wordt in stap zes doorgepakt naar scale-ups. De meest succesvolle prototypes kunnen in deze stap eenvoudig worden opgeschaald. Het is in deze stap dat de ambities van stap vier worden gerealiseerd en de besparingen, efficiënter of verbetering van de levenskwaliteit zichtbaar wordt voor alle deelnemers.

De laatste stap is gericht op het institutionaliseren van de samenwerking tussen de stakeholders, zodat bij toekomstige uitdagingen snel gehandeld kan worden óf een andere bestaande uitdaging samen wordt opgepakt.

Doelgroep

Een lift-off programme wordt verzorgd voor overheden, semi-overheden en bedrijven met een publieke functie. Deelnemers zijn bestuurders van lokale, regionale en nationale overheden, CEO, CIO en hoger management. Samenwerking tussen beleidsmedewerkers en informatiemanagement is essentieel. 

Procesbegeleiding

Een business consultant van Vicrea begeleidt het lift-off programma. Een projectleider van Vicrea bewaakt de voortgang van het proces en stuurt het ontwikkelteam aan. Specialisten van Vicrea begeleiden vaak ook het interne proces van de opdrachtgever omdat de vraagstukken afdelingsoverstijgend zijn. 

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd, heeft u nog vragen over deze werkwijze of over andere Smart Solutions producten van Vicrea? Neem vrijblijvend contact op met: Frans Razoux Schultz: f.razoux@vicrea.nl of Daniël de Klerk: d.deklerk@vicrea.nl