Smart Solutions

Vicrea maakt de wereld slimmer. Wij helpen overheden en bedrijven de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.
Door optimaal gebruik te maken van data en IT en samenwerking te bevorderen.

Lees verder

Smart City - Smart Solutions

Stedelijke regio's gaan steeds meer gebruikmaken van data en ICT om de prestaties en het welzijn te vergroten, de economie te versterken, de kosten en het gebruik van hulpbronnen te verminderen en effectiever en actiever met haar burgers om te gaan. Maar niet alleen overheden en maatschappelijke organisaties zijn hiermee bezig: bedrijven spreken in dit kader eerder van 'Smart Industry'. Uiteindelijk is de 'Smart City' een verzamelnaam voor alle initiatieven die ontplooid worden door overheden, burgers en bedrijven om met inzet van ICT en datatechnologieën oplossingen te realiseren voor sociale, economische en milieuvraagstukken. 

Waar people, private & public in de traditionele stad nog op zichzelf staan, zo zijn deze een integraal systeem in de Smart City. Bewustwording van een andere manier om vraagstukken te benaderen, daar begint het mee. Partijen samenbrengen, het identificeren van het probleem en het projectmatig toewerken naar een oplossing is de start van de verandering.
 

SMART CITY AWARENESS WORKSHOP     SMART CITY LIFT-OFF PROGRAMME     SMART SOLUTIONS PROJECTS

                       SMART CITY PLATFORM       SMART CITY CONSULTANCY

Smart Solutions

Wij transformeren data naar waardevolle informatie.
Wij helpen overheden en bedrijven slimmer te functioneren.

Awareness workshop

Vicrea helpt organisaties wegwijs worden in de wereld van de Smart City. Wij lichten het concept toe en presenteren uw medewerkers de trends en ontwikkelingen. Vervolgens schetsen wij de mogelijkheden van het concept in relatie tot uw uitdagingen en ambities. Bewustworden van de mogelijkheden is de eerste stap naar innovatie.

Lees verder

Lift-off Programme

Iedere organisatie heeft eigen speerpunten en issues. Wij gaan samen met organisaties aan de slag om op een andere wijze invulling te geven aan uw uitdagingen, door data en IT optimaal te benutten. Onze consultants, architecten en/of projectleiders helpen een brug te slaan tussen inhoud en techniek.

Lees verder

Smart Solutions Projects

Wij helpen u met concrete (maatwerk-) oplossingen voor uw specifieke vraagstukken. Wij combineren onze domeinkennis met kennis van data-integratie en GIS voor specifieke Smart Solutions. Zo maken wij wat wij bedenken, dragen zorg voor de implementatie en het beheer. 
 

Lees verder

Smart governance, feit of fictie?

Lees deel I van de reeks whitepapers over smart governance in Nederland van prof. dr. Stan Geertman en innovatiemanager Daniël de Klerk. Dit 1e deel is een introductie en beschrijft het concept 'smart governance'. In welke mate dragen de huidige programma's van de Nederlands overheid bij aan smart governance? Lees verder

 

<?= $cp->employee_name; ?> <?= $cp->employee_surname; ?>

Suzanne van Tuijl
Marketing Manager
E info@vicrea.nl