David Bakker

Productmanager

T 06 - 150 31 508
E d.bakker@vicrea.nl

Actueel

  GDPR/ AVG-oplossingen

  Per 25 mei 2018 wordt er gehandhaafd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als GDPR: The EU General Data Protection Regulation. Dat betekent dat dan dezelfde privacywetgeving voor de hele Europese Unie (EU) van toepassing is.

  Vicrea presenteert praktische oplossingen om te voldoen aan de aangescherpte wetgeving: Neuron Privacy Monitor en het AVG Autorisatie Dashboard.

  Lees verder

  Landsmeer aangesloten op de LV WOZ!

  Gemeente Landsmeer is succesvol aangesloten op de LV WOZ. Alle mutaties die de gemeente nu aanbrengt in de WOZ-administratie en die van belang zijn voor de afnemers via gebeurtenisberichten, worden aangeleverd aan de LV WOZ en doorgeleverd aan de afnemers. 

  Ook voor de gemeente Amsterdam is dit een mooie mijlpaal: zij hebben hiermee een deelproject succesvol afgerond aangezien gemeente Landsmeer deel uitmaakt van de plusregio Stadsregio Amsterdam. 

  Lees verder

  BAG 2.0 een update

  Misschien bent u bij één van onze  informatiebijeenkomsten geweest over de BAG 2.0. Of heeft u de presentatie bekeken op V-create. We gaven destijds aan dat nog niet alles duidelijk is voor leveranciers en wij daarom niet volledig antwoord konden gaan geven op de vraag welke aanpassingen nodig zijn aan de huidige applicatie. Wij gaven ook aan dat na het opkomende leveranciersoverleg er waarschijnlijk meer duidelijkheid zou zijn over de gevolgen die de komst van BAG 2.0 zal hebben voor uw primaire processen en infrastructuur.

  Lees verder

  Wij hebben ruimte voor nieuwe collega's!

  Dagelijks werken onze professionals aan uiteenlopende opdrachten om de wereld een beetje slimmer te maken. Doe jij met ons mee? We zoeken verschillende stagiairs en hebben vacatures voor de volgende functies:

  Jr. technisch consultant / Jr. Software ontwikkelaar (.Net en/of C#) / Ervaren software ontwikkelaar (.Net en/of C#) / verschillende stages

  Lees verder

  Webinar GEO-BOR Koppelvlak gemist?

  Hoe ziet dit koppelvlak eruit? Hoe verloopt de berichtafhandeling? Hoe verwerkt Neuron BGT mutatieverzoeken en exploratieverzoeken vanuit de BOR-registratie?

  Kim van Winden en Roderick Duinker lichtten dit tijdens een webinar toe. Heeft u dit webinar gemist? Bekijk dan de opname.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Vicrea maakt het bijhouden van basis-
  en kernregistraties gemakkelijker

  Elke overheidsinstantie (provincie, waterschap, ministerie of gemeente) heeft wettelijk verankerde taken om gegevens vast te leggen. Gegevens over personen, bedrijven, objecten en de ruimtelijke omgeving. Gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de overheid en de dienstverlening aan de burgers. Sommige van deze gegevens behoren tot een Basisregistratie zoals de BAG, WOZ, BGT, BRK  andere tot een van de kernregistraties zoals de BOR of WABO.

  De rollen zijn verschillend: bronhouder of afnemer. Het bijhouden van een basisregistratie als bronhouders is geen sinecure: verplichtingen, deadlines, controles en actualiteit zijn allemaal aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Vicrea maakt het bijhouden van basis- en kernregistraties gemakkelijker door haar unieke integraliteit en unieke combinatie van administratieve en geometrische data in 1 scherm. Binnen het stelsel bestaan de volgende basisregistraties met een geo-component: BAG, BRK, BGT en WOZ.

  Neuron Stelsel Registratie

  Neuron Stelsel Registratie van Vicrea bevat applicaties voor registratie van basis- en kernregistraties. Essentieel kenmerk van Neuron Stelsel Registratie is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database.

  Geografische data worden op dezelfde wijze behandeld als de alfanumerieke data. Dit heeft als groot voordeel dat de ingewikkelde koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld verleden tijd zijn. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden letterlijk in kaart gebracht en de operationele kosten worden aanzienlijk lager. Tevens wordt de informatievoorziening naar beleidsmakers en de burger aanzienlijk eenvoudiger.

  Neuron BGT is een geïntegreerde oplossing voor de opbouw, het beheer en de communicatie van IMBGT en IMGeo data. In Neuron BGT kunnen alle opdelende en inrichtende objecten worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan de relevante gegevensmodellen en is bij iedere bronhouder inpasbaar.

  Lees verder

  Neuron BRK bevat de unieke mogelijkheid om op basis van de kaart de nieuwe BRK-Leveringen van het Kadaster te verwerken, te raadplegen en beschikbaar te stellen aan andere afnemende systemen.

  Lees verder

  Registreer, beheer en communiceer alle gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (inmiddels circa 200 gemeenten). Met de BAG-oplossing van Vicrea kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

  Lees verder

  De Neuron Wkpb applicatie van Vicrea is voor gemeenten een uiterst geschikte oplossing om aan de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)-verplichtingen te voldoen. Gemeenten hebben de plicht publiekrechtelijke beperkingen te registreren en derden te informeren. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. 

  Lees verder

  Met Neuron Inwinning wordt de brug gelegd tussen de basisregistraties BAG en BGT enerzijds en de landmeter, civieltechnisch tekenaar en fotogrammeet anderszijds. Bestanden van allerlei verschillende formaten worden geautomatiseerd verwerkt en klaargezet voor een basisregistratie.

   

  Lees verder

  Beschikbare Neuron STelsel Registratie modules

  • BAG: t.b.v. Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • BGT: t.b.v. Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Wkpb: t.b.v. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
  • WOZ: t.b.v. Basisregistratie WOZ
  • BRK: tb.v. Basisregistratie Kadaster
  • Inwinning:  t.b.v. het centraal inlezen en verwerken van mutaties en signaleringen

  De modules van Neuron Stelsel Registratie communiceren met Landelijke Voorzieningen en met binnengemeentelijke systemen op basis van de laatste vastgestelde (StUF)standaarden en koppelvlakken. 

  Bekijk video

  Trainingen