David Bakker

Productmanager

T 06 - 150 31 508
E d.bakker@vicrea.nl

Actueel

  Wij hebben ruimte voor nieuwe collega's!

  Dagelijks werken onze professionals aan uiteenlopende opdrachten om de wereld een beetje slimmer te maken. Doe jij met ons mee? We zoeken verschillende stagiairs en hebben vacatures voor de volgende functies:

  Jr. Software ontwikkelaar JAVA / Jr. Software ontwikkelaar (.Net en/of C#) / Ervaren software ontwikkelaar / Jr. systeembeheerder

  Lees verder

  Vicrea ondertekent convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang

  Vicrea heeft een convenant getekend waarin zij zich committeert aan de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG: het Standaard UitwisselingsFormaat Geografie. Deze standaard ondersteunt gemeenten om de bijhouding van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in samenhang te kunnen organiseren.

  Lees verder

  BAG 2.0 informatiesessie

  De wetswijziging BAG, wat heeft dat voor gevolgen? En wat voor gevolgen heeft het voor de aanpalende applicaties waarin BAG gegevens zitten?

  Het is prettig om goed voorbereid te zijn. Tijdens de informatiesessie op donderdag 8 juni geven wij antwoord op deze vragen en blikken bij vooruit naar BAG 2.0. Alle Neuron BAG gebruikers én geïnteresseerden zijn van harte welkom!

  Lees verder

  Lange straatnamen afkorten volgens NEN-normering

  De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vraagt aan de gemeenten om straatnamen, waarvoor in het verleden bij het afkorten de BOCO-norm is gehanteerd, af te korten met de NEN-norm. Gemeenten hebben hiervoor nog tot 8 april 2017 de tijd.
  Bent u Neuron BAG-gebruiker en moeten er bij uw organisatie nog wijzigingen worden doorgevoerd? Wij helpen u graag verder.

  Lees verder

  Vicrea toont berichtenverkeer Neuron BGT en GBI op GBI-dag 2017

  Donderdag 16 maart waren onze productspecialisten Kim van Winden en Roderick Duinker namens Vicrea aanwezig bij de GBI-dag in De Reehorst in Ede.

  Aangezien Neuron Stelsel Registratie ook Geo-BOR-berichtenverkeer ondersteunt toonden zij, samen met Antea, het berichtenverkeer tussen Neuron BGT en GBI.

  Lees verder
  Meer nieuws

  Vicrea maakt het bijhouden van basis-
  en kernregistraties gemakkelijker

  Elke overheidsinstantie (provincie, waterschap, ministerie of gemeente) heeft wettelijk verankerde taken om gegevens vast te leggen. Gegevens over personen, bedrijven, objecten en de ruimtelijke omgeving. Gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de overheid en de dienstverlening aan de burgers. Sommige van deze gegevens behoren tot een Basisregistratie zoals de BAG, WOZ, BGT, BRK  andere tot een van de kernregistraties zoals de BOR of WABO.

  De rollen zijn verschillend: bronhouder of afnemer. Het bijhouden van een basisregistratie als bronhouders is geen sinecure: verplichtingen, deadlines, controles en actualiteit zijn allemaal aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Vicrea maakt het bijhouden van basis- en kernregistraties gemakkelijker door haar unieke integraliteit en unieke combinatie van administratieve en geometrische data in 1 scherm. Binnen het stelsel bestaan de volgende basisregistraties met een geo-component: BAG, BRK, BGT en WOZ.

  Neuron Stelsel Registratie

  Neuron Stelsel Registratie van Vicrea bevat applicaties voor registratie van basis- en kernregistraties. Essentieel kenmerk van Neuron Stelsel Registratie is de integrale vastlegging van administratieve en geografische gegevens in één ruimtelijke database.

  Geografische data worden op dezelfde wijze behandeld als de alfanumerieke data. Dit heeft als groot voordeel dat de ingewikkelde koppelingen tussen de administratieve en geografische wereld verleden tijd zijn. Omvangrijk kaartbeheer verdwijnt, fouten worden letterlijk in kaart gebracht en de operationele kosten worden aanzienlijk lager. Tevens wordt de informatievoorziening naar beleidsmakers en de burger aanzienlijk eenvoudiger.

  Neuron BGT is een geïntegreerde oplossing voor de opbouw, het beheer en de communicatie van IMBGT en IMGeo data. In Neuron BGT kunnen alle opdelende en inrichtende objecten worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan de relevante gegevensmodellen en is bij iedere bronhouder inpasbaar.

  Lees verder

  Neuron BRK bevat de unieke mogelijkheid om op basis van de kaart de nieuwe BRK-Leveringen van het Kadaster te verwerken, te raadplegen en beschikbaar te stellen aan andere afnemende systemen.

  Lees verder

  Registreer, beheer en communiceer alle gegevens van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Neuron BAG is de meest gebruikte beheerapplicatie voor de BAG in Nederland (inmiddels circa 200 gemeenten). Met de BAG-oplossing van Vicrea kunnen alle entiteiten en attributen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen worden geregistreerd.

  Lees verder

  De Neuron Wkpb applicatie van Vicrea is voor gemeenten een uiterst geschikte oplossing om aan de Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen)-verplichtingen te voldoen. Gemeenten hebben de plicht publiekrechtelijke beperkingen te registreren en derden te informeren. De Wkpb bepaalt welke gegevens moeten vastgelegd en wanneer deze moeten worden gecommuniceerd. 

  Lees verder

  Met Neuron Inwinning wordt de brug gelegd tussen de basisregistraties BAG en BGT enerzijds en de landmeter, civieltechnisch tekenaar en fotogrammeet anderszijds. Bestanden van allerlei verschillende formaten worden geautomatiseerd verwerkt en klaargezet voor een basisregistratie.

   

  Lees verder

  Beschikbare Neuron STelsel Registratie modules

  • BAG: t.b.v. Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • BGT: t.b.v. Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Wkpb: t.b.v. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
  • WOZ: t.b.v. Basisregistratie WOZ
  • BRK: tb.v. Basisregistratie Kadaster
  • Inwinning:  t.b.v. het centraal inlezen en verwerken van mutaties en signaleringen

  De modules van Neuron Stelsel Registratie communiceren met Landelijke Voorzieningen en met binnengemeentelijke systemen op basis van de laatste vastgestelde (StUF)standaarden en koppelvlakken. 

  Bekijk video

  Trainingen