2 september 2022

Gemeenten als 3D bronbeheerder

De Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld maar gaat er nu echt komen. De wet gaat 1 januari 2023 in. De  Omgevingswet zorgt dat we de afweging tussen het beschermen en benutten van de waardevolle leefomgeving beter kunnen maken. Om effecten vooraf tijdens de planfase of bij het bepalen van nieuw beleid nauwkeurig te voorspellen spelen nieuwe technologieën zoals een Digital Twin in 3D een belangrijke rol. Een Digital Twin in 3D is een exacte kopie van de leefomgeving. De VNG heeft daar een trendanalyse naar uitgevoerd en voorziet grote investeringen en maatschappelijke baten de komende jaren. 

 
Onze kennis

Onze kennis

3D en geobasisregistraties

Dit jaar hebben wij meegewerkt aan het project totaal driedimensionaal. Een project waarin gemeenten experimenteren met het bijhouden van 3D informatie om zo doorlopend een kwalitatieve 3D dataset op te bouwen en bij te houden. In dit project hebben wij met een aantal werkende voorbeelden laten zien hoe gemeenten in onze applicaties wijzigingen in een 3D BIM model kunnen bekijken en doorvoeren in een 3D stadsmodel. Wij verwachten dat gemeenten in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij het 3D bronbeheer en willen hen daar graag bij ondersteunen. Hieronder wat meer informatie over de Digital Twin en de stap naar 3D basisregistraties. 

 
 

Voordelen

3D digital twin

Om beoogde aanpassingen van onze leefomgeving vooraf goed te beoordelen, maken we al vele jaren gebruik van digitale modellen van de werkelijkheid. Door 3D komen daar nieuwe mogelijkheden bij om dit nog beter te doen. Enerzijds om de effecten nauwkeuriger te voorspellen met simulaties, anderzijds om de direct betrokkenen bij een participatieproject een goed beeld te geven van de impact van wijzigingen. 

Voordelen van een 3D digital twin

Effecten nauwkeuriger voorspellen me simulaties
Direct betrokkenen bij een participatieproject een goed beeld te geven van de impact van wijzigingen
 

De Nationale geo-infrastructuur

Nieuwe technologiën

Om deze nieuwe technologieën te kunnen gebruiken, werken overheden hard aan een robuuste Nationale Geo-Infrastructuur. In de Nationale Geo-Infrastructuur worden op een logische manier alle bestaande geo-basisregistraties verbonden, krijgen alle objecten een uniek ID en is ook een Digital Twin in 3D voorzien. Met de Digital Twin in 3D hebben we een exacte kopie van de leefomgeving. Hiermee zijn beoogde aanpassingen van onze leefomgeving door nieuw beleid, klimaatverandering of een omgevingsvergunning vooraf, data gedreven, exact te voorspellen 

 
De stap naar

De stap naar

3D basisregistraties

Gemeenten werken in de huidige basisregistraties in 2D. Die data is heel behoorlijk op orde. Om een Digital Twin in 3D te maken, is veel nieuwe data nodig. De geobasisregistraties moeten uitgebreid worden met 3D informatie om aan de nieuwe ambities te voldoen. Het opnieuw intekenen van de Digital Twin in 3D van heel Nederland is veel te kostbaar. Gelukkig is dit ook niet nodig. Er zijn slimme digitaliseringstechnieken en er kan gebruik gemaakt worden van bestaande 3D modellen. Een projectontwikkelaar maakt bijvoorbeeld bij de realisatie van een nieuw gebouw een BIM model. Zo bepalen zij wat de juiste constructie is en welke materialen gebruikt worden. Het BIM model geeft een gebouw gedetailleerd weer in 3D. Bovendien is het eenvoudig om te vragen aan projectontwikkelaars om het BIM model mee te leveren bij een omgevingsvergunning.  

3D Bronbeheer

Doorslaggevend voor succes van de Digital Twin

Op dit moment zijn gemeenten al bronhouder van de geobasisregistraties BAG, BGT, WOZ en BOR. Gemeenten zijn, alleen of in samenwerking, als bronhouder de logische beheerder van hun deel van de Digital Twin in 3D en onderliggende informatie. Daarmee kan een eind komen aan het projectmatige en onvoorspelbare karakter van de huidige 3D projecten. De data voor de Digital Twin in 3D wordt doorlopend ingewonnen en bijgehouden om zo te komen tot een volledige en actuele  Digital Twin in 3D net als gemeenten al doen voor de BGT in 2D. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

Voordeel van het verbinden van data
Voordeel van het verbinden van data
Voordeel van het verbinden van data
Voordeel van het verbinden van data
Voordeel van het verbinden van data
 
 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in nieuwsberichten, samenwerkingen en aankomende relevante evenementen.