Nieuws

Informatie update Neuron BAG

Graag houden wij u op de hoogte. Download hier de laatste informatie over Neuron BAG.

Lees Meer
Regiodagen Neuron BAG

Speciaal voor de Neuron BAG gebruiker organiseren we in de regio een sessie waarbij wij aangeven welke ontwikkelingen wij zien, tegen welke zaken we aanlopen in implementatieprojecten en welke meldingen er gedaan worden bij de servicedesk. Van de gebruiker willen we graag horen waar hij nu echt behoefte aan heeft.

Lees Meer
Overheid en ICT gemist?

Dan heeft u helaas niet de gelegenheid gehad om Vicrea te ontmoeten, in tegenstelling tot vele anderen. Want ook dit jaar mocht Vicrea weer veel mensen ontvangen op de beurs Overheid en ICT.

Lees Meer
U wilt toch ook besparen op de bijstand?

Gemeenten boeken jaarlijks 26 miljoen Euro af op ‘teveel betaald’ en ‘niet terugvorderbare bijstandsuitkeringen’. Als u dat al veel vindt -schik niet- er staat nog ruim een half miljard open aan ten onrechte uitbetaalde bijstand.

Lees Meer
Wat Neuron integratie voor ons betekent?

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit:'Onze inspecteurs komen straks beter beslagen ten ijs.’ De NVWA kiest voor efficiëntie en innovatie.

Lees Meer
Blog: Integreren vereist innoveren

De verantwoordelijkheden, taken en werkprocessen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn in rap tempo verzwaard, vergroot en complex geworden. Steeds meer hebben beslissers, beleidsmakers en uitvoerders behoefte aan informatie uit verschillende taakvelden tegelijk.

Lees Meer
Ontmoet Vicrea op belastingconferentie VNG

Weinig keuze als het gaat om WOZ- en belastingsoftware? VRiS en Neuron WOZ brengen daar verandering in. Met de nieuwe software kunnen gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden eenvoudig alle benodigde gegevens van de basisregistraties BAG, het Kadaster en interne systemen ontsluiten en gebruiken voor de WOZ.

Lees Meer
Verslag seminar 'BGT van inwinning tot gebruik'

Horus View & Explore, MUG Ingenieursbureau en Vicrea Solutions organiseerden het seminar 'BGT van Inwinning tot Gebruik’. Een kleine 40 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en ProRail luisterden en discussieerden enthousiast mee tijdens verschillende presentaties en workshops.

Lees Meer
Productgroep Neuron BAG gestart

Op woensdag 12 maart organiseerde Vicrea de startbijeenkomst van de nieuwe productgroep Neuron BAG. Dit inmiddels door 175 gemeenten gebruikte pakket voor het bijhouden van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is de afgelopen jaren functioneel bijgehouden door Vicrea.

Lees Meer
Ontmoet Vicrea bij Overheid & ICT, 9 en 10 april Jaarbeurs Utrecht

Hét platform voor ICT -toepassingen en -diensten voor de overheid. U kunt zich alvast gratis aanmelden.

Lees Meer
Klankbordgroep Neuron Integratie platform zet concrete stappen

Op 5 maart jl. zijn met een aantal gebruikers, bestaande uit drie gemeenten, twee Waterschappen en een Ministerie, concrete stappen gezet voor de verdere doorontwikkeling van het Neuron Integratie Platform.

Lees Meer
Klankbordgroep Neuron BRK maakt besluiten

Het Kadaster heeft november 2013 de nieuwe Leveringen met Kadastrale data vrijgegeven. Daarmee kunnen de verschillende leveranciers hun producten afronden.

Lees Meer
Zaltbommel gaat voor Neuron KCC

Zaltbommel heeft afgelopen maandag gekozen voor Neuron KCC. Zaltbommel werkt op dit moment met het Zaaksysteem Verseon van Circle Software en de webformulieren van Act-One.

Lees Meer
Geslaagde startbijeenkomst klankbordgroep Neuron Internet

Vicrea organiseerde op 20 februari een zeer geslaagde startbijeenkomst van de klankbordgroep Neuron Internet. Vanuit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek is een verbeterpunt gemeld over de communicatie met en naar gebruikers van de software.

Lees Meer
Imagem en Vicrea Solutions ontwikkelen samen aan BGT

Imagem en Vicrea Solutions hebben op 9 december 2013 een partnerovereenkomst getekend. Beide samenwerkende partijen leveren oplossingen die gemeenten helpen in het bijhouden van de basis- en kernregistraties.

Lees Meer
Vicrea op Belastingcongres 2014

Tijdens een expertmeeting op het Belastingcongres 2014 laat Vicrea zien op welke wijze een organisatie haar WOZ-objecten op een optimale wijze in en met het stelsel van basisregistraties kan beheren. De jarenlange ervaring in het beheren van de BAG heeft Vicrea vertaald in een nieuwe module Neuron WOZ Registratie.

Lees Meer
Opbouw en realisatie BGT gemeente Medemblik

In 2011 is de basis gelegd voor de opbouw en realisatie van de BGT bij gemeente Medemblik, toen het plan van aanpak met de benodigde middelen is goedgekeurd door de directie. In 2012 en 2013 hebben we ons voornamelijk geconcentreerd op het verbeteren van de kwaliteit van o.

Lees Meer
FME gebruiken zonder kennis

Een gemeente wilde het probleem van overlappende BAG-panden oplossen en gaf een ingenieursbureau daartoe opdracht. Drie weken en vele Euro’s verder was het probleem opgelost.

Lees Meer
Horus, Ingenieursbureau MUG en Vicrea Solutions organiseren seminar BGT “Van Inwinning tot Gebruik”

Veel organisaties zijn momenteel bezig met de transitie van hun bronbestanden naar de BGT. De volgende fase is echter al in beeld: de basisregistratie zal bijgehouden en beheerd moeten worden.

Lees Meer